Boomba - bulvární magazín: novinky, zajímavosti, zábava, celebrity

8pqupl00em.jpg
zdroj: Flickr.com | Boomba.cz, 15. 08. 2014

Českem se šíří další podvodný email! Tentokrát bylo rozesláno statisíce podvodných exekučních příkazů!

Českým internet se šíří další podvodný email, který přišel již statisícům Čechů! Hackeři si tentokrát pro svůj útok vybrali Exekutorské úřady a rozesílají jejím jménem podvodné exekutorské příkazy! Již nám přišlo od čtenářů desítky stížností na tento podvod. Pokud víte, že nic nedlužíte, rozhodně nic neplaťte, neotevírejte přílohu emailu, která obsahuje vir a informujte o tom Exekutorskou komoru ČR!

Podvodné exekuční příkazy chodí v této či podobné formě:
Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 52333403, se sídlem Otakara Březiny 330, 284 01 Jeseník pověřený provedením exekuce: č.j. 89 EXE 229/2014 -22, a ustanovení: Příkaz č.j. 044970/2014-895/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora: 

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 961,00 Kč 
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 756,00 Kč včetně DPH 21% 
Náklady exekuce paušálem: 4 519,00 Kč včetně DPH 21% 

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 733852682/6500, variabilní symbol 87645500, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 16 236,00 Kč 

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti. 

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech. 

Za správnost vyhotovení Bohumil Bartůněk


Exekutorská komora ČR však varuje:

"Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek. 


E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty.


Podrobnější informace Exekutorská komora nadále shromažďuje. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, která se chystá informovat orgány činné v trestním řízení."

Autor: Redakce
Komentáře: